Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 273267Beschikkingen | afhandelingExploitatievergunning commercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

 

  • 1.

    I.C. Bakelaar voor Cafetaria d’n Bels aan Plein 1940 10 in Zevenbergschen Hoek (verzonden, 6 december 2018)

 

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.