Hofvijver Paleiskwartier Zuid ’s-Hertogenbosch, het plaatsen van een regeneratiesysteem en het kappen van 2 bomen - omgevingsvergunning -

Verleend en treedt niet direct in werking

Beschikking die niet ter inzage ligt bij de Informatiebalie

(aangegeven is de datum van ontvangst)

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Hofvijver Paleiskwartier Zuid ’s-Hertogenbosch, het plaatsen van een regeneratiesysteem en het kappen van 2 bomen, bouwen, strijd bestemmingsplan, kappen, WB00044648, 11-12

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat is gepubliceerd

 

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken.html indienen.

 

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

 

Naar boven