Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 271280VerordeningenSubsidieplafonds subsidieregelingen OZB compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente Midden-Groningen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1.4 van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Slochteren, artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene subsidieverordening Hoogezand-Sappemeer 2013 en gelet op artikel 3 en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Menterwolde 2014;

 

besluit het volgende besluit vast te stellen:

 

Subsidieplafonds subsidieregelingen OZB compensatie maatschappelijk vastgoed Midden-Groningen 2018

 

Artikel 1 Vaststelling subsidieplafonds 2018

  • 1.

    Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende subsidieplafonds vast te stellen voor 2019:

    Gecombineerd subsidieplafond voor de subsidieregelingen OZB compensatie maatschappelijk vastgoed 2019 van voormalig Hoogezand-Sappemeer, voormalig Slochteren en voormalig Menterwolde en het surplus: €96.000.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond subsidieregelingen OZB compensatie maatschappelijk vastgoed Midden-Groningen 2018.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 december 2018.

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,