Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 27125

Gepubliceerd op 8 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Aanwijzingsbesluit vrijmarkt en Koningsdag 2018

Gelet op artikel 2:8, artikel 5:13a, eerste en tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

 

Overwegende dat op 26 april en 27 april in verband met de viering van Koningsdag het gebruikelijk is dat (vrijmarkt)activiteiten plaatsvinden.

 

Brengt de burgemeester ter algemene kennis dat hij op 5 februari 2018 heeft besloten dat:

 

 • -

  Vrijmarkt is toegestaan binnen het aangewezen vrijmarktgebied (bijlage 1) van 26 april 2018 vanaf 18.00 uur tot 27 april 2018 18.00 uur. Op plekken waar de groene lijn aan één kant van de straat is ingetekend is het alleen aan die kant van de straat toegestaan om een plaats in te nemen voor de vrijmarkt.

 • -

  Op 27 april van 01.00 uur ‘s nachts tot 11.00 uur ‘s morgens de ‘stille nacht’ geldt. In die periode mag geen (versterkte) muziek of versterkt geluid worden gemaakt in het vrijmarktgebied.

 • -

  Binnen het vrijmarktgebied vanaf het Nijntjepleintje over de Van Asch van Wijckskade tot de hoek Noorderstraat alleen een kindervrijmarkt is toegestaan voor kinderen tot twaalf jaar.

 • -

  Op de aangewezen locatie niet-commerciële verkoop van persoonlijke goederen, uitgezonderd (vers) bereide etenswaren, door particulieren zonder vergunning is toegestaan. Verkoop van niet-alcoholhoudende dranken is toegestaan als deze in gesloten verpakking wordt verkocht. Verkoop van levende dieren niet is toegestaan

 • -

  Particuliere verkopers op de aangewezen plaatsen een plek mogen innemen vanaf, en niet eerder dan, de aanvang van de vrijmarkt(en), zijnde 26 april 18.00 uur.

 • -

  Bruggen en brughoofden vrij gehouden moeten worden.

 • -

  De rijbaan/weg in de aangewezen gebieden niet gebruikt mag worden om koopwaar uit te stallen vanwege een vrije doorgang voor de hulpdiensten.

 • -

  Verkopers zelf zorgen voor afvoer van niet-verkochte goederen en afval.

 • -

  Binnen het vrijmarktgebied geen standplaatsvergunningen worden verleend voor commerciële en niet-commerciële standplaatsen of straathandel.

 • -

  In afwijking van voorgaande bedrijven die gevestigd zijn binnen het vrijmarktgebied een vergunning kunnen aanvragen voor een mobiel verkooppunt voor het verkopen/aanbieden van etenswaren. De etenswaren horen bij hun reguliere bedrijfsuitoefening en worden in het (horeca)bedrijf, en niet ter plaatse van het verkooppunt, bereid.

 • -

  Het verboden is om te parkeren met auto’s en andere motorvoertuigen binnen het vrijmarktgebied van 26 april 15.00 uur tot 27 april 23.00 uur.  

 

burgemeester van Utrecht

   

mr J.H.C. van Zanen

 

 

Inwerkingtreding

De dag na de bekendmaking treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt. Wij moeten dan ons besluit heroverwegen en beslissen op uw bezwaar. Dit kan tot gevolg hebben dat wij ons besluit geheel of gedeeltelijk moeten herroepen. Verder kan een bezwaarmaker na het maken van bezwaar de voorzieningenrechter vragen om het besluit te schorsen (voorlopige voorziening te treffen).

 

Bezwaar maken tegen dit besluit

U kunt tegen dit besluit bezwaar (en later beroep) aantekenen. U kunt uw bezwaar digitaal indienen door gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale formulier dat u kunt vinden op de webpagina www.utrecht.nl/bezwaar. Let op: u kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht.

Wij wijzen u op het feit dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt door ons moet zijn ontvangen. Dit voorkomt dat wij moeten besluiten om uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

 • -

  uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarmee u overdag te bereiken bent;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie daarvan mee;

 • -

  de reden van uw bezwaar.

   

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl