Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 270759Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer

 

  • 1.

    Het lozen van grondwater bij de droogleggingswerkzaamheden “Bult van Pars” door middel van een open bemaling, om in den droge te kunnen ontgraven.

  Meldingen Wet milieubeheer· Stoelerij 8 in Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf