Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer om extern mandaat te verlenen

Z18-016458

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

gelezen het advies van afdeling Jeugd en Samenleving van 22 november;

gelet op artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer om extern mandaat te verlenen.

Artikel I  

 • A.

  Burgemeester en wethouders verlenen mandaat aan de ambulant hulpverleners in de functie van schoolmaatschappelijke werker in het voortgezet onderwijs, die in dienst zijn bij Altra in de regio Amstelland, voor de bevoegdheid tot doorverwijzing naar enkelvoudige Jeugdhulp (Segment B) krachtens artikel 2.6.lid 3 van de Jeugdwet.

 • B.

  Dit mandaat wordt toegevoegd aan de externe mandaten op de website van gemeente Aalsmeer als Mandaat gemeente Aalsmeer schoolmaatschappelijk werkers voortgezet onderwijs Altra:

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

Doorverwijzing naar enkelvoudige jeugdhulp (Segment B)

Artikel 2.6, lid 3 Jeugdwet

College

Ambulant hulpverleners in de functie van schoolmaatschappelijk werkers in het voortgezet onderwijs in dienst bij Altra in de regio Amstelland

Nee

 

 

Artikel 2.  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer om extern mandaat te verlenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018.

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De burgemeester,

J.J. Nobel

Naar boven