Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 268170

Gepubliceerd op 13 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 20 december 2018

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 20 december 2018 om 20.00 uur.

 

Plaats: gemeentehuis van Brummen

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

Hamerstukken

4. Herbenoeming lid rekenkamercommissie Brummen

5. Wegsleepverordening

6. Statutenwijziging van de stichting Archipel

7. Tarieventabel 2019

8. Vaststelling bestemmingsplan "Verleggen gastransportleiding N-559-05"

9. Uitgangspunten grondexploitaties en MPG 2019

Bespreekstukken

10. Algemene Plaatselijke Verordening 2019

11. Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen

12. Investeringsbudget lokale uitvoering Wsw

13. Voorstel voor toestemming van wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

14. Sluiting

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl