Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 268170Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 20 december 2018

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 20 december 2018 om 20.00 uur.

 

Plaats: gemeentehuis van Brummen

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

Hamerstukken

4. Herbenoeming lid rekenkamercommissie Brummen

5. Wegsleepverordening

6. Statutenwijziging van de stichting Archipel

7. Tarieventabel 2019

8. Vaststelling bestemmingsplan "Verleggen gastransportleiding N-559-05"

9. Uitgangspunten grondexploitaties en MPG 2019

Bespreekstukken

10. Algemene Plaatselijke Verordening 2019

11. Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen

12. Investeringsbudget lokale uitvoering Wsw

13. Voorstel voor toestemming van wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

14. Sluiting