Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 267803Beschikkingen | aanvraagDe Valckelaan 2 Kolham, Melding Activiteitenbesluit, Z2018-00011466

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

- De Valckelaan 2, 9615 BK Kolham, veranderingsmelding voor het veranderen van het bedrijf door uitbreiding in het aantal stuks melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee. 10 december 2018

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer (0598) 37 37 37.