Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 267500

Gepubliceerd op 14 december 2018 09:00

Ontwerp-beschikking hogere grenswaarde landgoed Coudewater te Rosmalen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het hogere grenswaarden voor geluid gaat verlenen voor het mogelijk maken van de realisatie van 20 tot 25 grondgebonden woningen op erf 1 en erf 2 van landgoed Coudewater te Rosmalen.

 

De reden voor het verlenen van een hogere grenswaarde is dat op toekomstige geluidgevoelige bestemming de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege wegverkeerslawaai. De locatie is kadastraal bekend als: Rosmalen sectie D, nummers 2612.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Uw zienswijze voor de ontwerpbeschikking kunt u vanaf 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken aan het college, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. U kunt hierbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt alleen beroep instellen tegen de beschikking als u tijdig schriftelijke of mondelinge zienswijzen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, tenzij u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Inzage

U kunt een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. Het bezoekadres van het stadskantoor is: Wolvenhoek 1, ’s-Hertogenbosch.

 

Informatie

Voor een mondelinge toelichting, het indienen van mondelinge zienswijzen, een gedachtewisseling of meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met mevrouw M.J. Engelen-Smeets van de afdeling Leefomgeving, telefoon (073) 615 9840. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Leefomgeving (073-6155766/073-6155352).

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl