Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2018, 266988Beschikkingen | aanvraagVerdaging van de beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning: Vordenseweg 12, Warnsveld.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend, dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben verdaagd:

 

Zaaknummer: 129405

Omschrijving: handelen in strijd met ruimtelijke ordening

Locatie: Vordenseweg 12, WARNSVELD

Datum ingekomen: 4 oktober 2018

 

Het besluit om de beslistermijn op te schorten met zes weken, is geen besluit op de aanvraag omgevingsvergunning. Er kan op dit besluit geen bezwaar worden ingediend.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

 

 

 

Zutphen, 12 december 2018

Burgemeester en wethouders van Zutphen