Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 266269

Gepubliceerd op 12 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Laarstraat 28, Zutphen

Burgemeester en wethouders maken conform artikel 3:16 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om de omgevingsvergunning te verlenen/weigeren:

 

Zaaknummer : 132223

Omschrijving: brandveilig in gebruik nemen van een winkelpand

Locatie: Laarstraat 28, ZUTPHEN.

 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van <datum> gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Omgevingsloket (team Vergunningen en Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zutphen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Wanneer u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dan kunt u contact opnemen met team Vergunningen & Handhaving. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575. Op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht op het gemeentehuis Zutphen. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u een afspraak maken, vermeldt u daarbij het zaaknummer en/of het adres.

Benadrukt wordt dat hoewel een ieder een zienswijze over het ontwerpbesluit om omgevingsvergunning naar voren kan brengen, uitsluitend belanghebbenden die tevens een zienswijze hebben ingediend beroep tegen het definitieve besluit kunnen aantekenen

Zutphen, 12 december 2018

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl