Hofvijver 2, exploitatie horeca-inrichting

Slijterbedrijven dienen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet te beschikken over een Drank- en Horecawetvergunning.

 

Aanvraag vergunning slijtersbedrijf:

 

Naam: EMTE J Supermarkten B.V.

Locatie: Hofvijver 2,5223 MC ‘s-Hertogenbosch

Naam horeca-inrichting: EMTE Slijterij

 

U kunt uw schriftelijke reactie vóór 30 december 2018 indienen bij de burgemeester van 's-Hertogenbosch Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) 615 58 61.

 

 

Naar boven