Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 265987Overige besluiten van algemene strekkingVerordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Ginneken 2019-2023

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 29 november 2018 hebben geconstateerd dat er van voldoende steun is gebleken voor de Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Ginneken 2019-2023 zodat deze verordening in werking kan treden. De integrale tekst van de verordening is op 15 november 2018 bekend gemaakt (Gmb. 2018, nr. 244480).

 

Inwerkingtreding

De verordening wordt van kracht met ingang van de dag na die van deze bekendmaking.