Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2018, 265659Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning: Laarstraat 12, Zutphen

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend, dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: 133266

Omschrijving: realiseren van een Broodbode vestiging

Locatie: Laarstraat 12, ZUTPHEN

Datum ingekomen: 08-12-2018

 

Deze aanvraag ligt ter inzage bij het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Iedereen kan zolang er nog geen besluit is genomen een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

Op maandag tot en met vrijdag van 8.30 -11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht op het gemeentehuis Zutphen. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u een afspraak maken, vermeldt u daarbij het zaaknummer en/of het adres van de aanvraag omgevingsvergunning.

 

 

 

Zutphen, 12-12-2018,

Burgemeester en wethouders van Zutphen