Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 26547Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van in-/uitrit (achterzijde), Sporenweide 6 4824ET Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2018-000584

Ingekomen: 28-01-2018

Locatie: Sporenweide 6 4824ET Breda

Projectomschrijving: het aanleggen van in-/uitrit (achterzijde)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. De plannen worden (nog) niet bekend gemaakt. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.