Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 26459

Gepubliceerd op 8 februari 2018 09:00

Naamgeving openbare ruimte: Wijzigen begrenzing Elgar Vosbrug en andere en wijzigen, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 30 januari 2018 hebben besloten:

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011, 

de begrenzing van de navolgende openbare ruimte te wijzigen:

 

 • Elgar Vosbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Johan van Hulstbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Ad Grimmonbrug(BAG-type kunstwerk)

De naam van de navolgende openbare ruimten hebben gewijzigd:

 

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

 

 • Frans Brandtbrug wordt gewijzigd in François Brandtbrug

 • Lindenhoevespoorbrug wordt gewijzigd in Solitudolaanspoorbrug

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen

waarnemend burgemeester

A.H.P. van Gils,

gemeentesecretaris

Toelichting op w ijzigen begrenzing Elgar Vosbrug en andere en wijzigen

naam Frans Brandtbrug en andere in Amsterdam:

Met deze voordracht worden een aantal administratieve wijzigingen op eerdere B&W besluiten betreffende naamgeving openbare ruimten doorgevoerd en word de begrenzing van de Elgar Vosbrug, de Johan van Hulstbrug en de Ad Grimmonbrug vastgesteld. Tevens wordt de naam van de Frans Brandtbruggewijzigd in François Brandtbrug en de naam van de Lindenhoevespoorbrug gewijzigd in Solitudolaanspoorbrug

Bijlage Situatietekening

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl