Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 26459Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Wijzigen begrenzing Elgar Vosbrug en andere en wijzigen, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 30 januari 2018 hebben besloten:

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011, 

de begrenzing van de navolgende openbare ruimte te wijzigen:

 

 • Elgar Vosbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Johan van Hulstbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Ad Grimmonbrug(BAG-type kunstwerk)

De naam van de navolgende openbare ruimten hebben gewijzigd:

 

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

 

 • Frans Brandtbrug wordt gewijzigd in François Brandtbrug

 • Lindenhoevespoorbrug wordt gewijzigd in Solitudolaanspoorbrug

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen

waarnemend burgemeester

A.H.P. van Gils,

gemeentesecretaris

Toelichting op w ijzigen begrenzing Elgar Vosbrug en andere en wijzigen

naam Frans Brandtbrug en andere in Amsterdam:

Met deze voordracht worden een aantal administratieve wijzigingen op eerdere B&W besluiten betreffende naamgeving openbare ruimten doorgevoerd en word de begrenzing van de Elgar Vosbrug, de Johan van Hulstbrug en de Ad Grimmonbrug vastgesteld. Tevens wordt de naam van de Frans Brandtbruggewijzigd in François Brandtbrug en de naam van de Lindenhoevespoorbrug gewijzigd in Solitudolaanspoorbrug

Bijlage Situatietekening