Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 263542Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 21 november 2018 tot en met 28 november 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Groenstraat 34 in Willemstad

vervangen van de goot van de woning

28 november 2018

Aquamarijn 79 in Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel

22 november 2018

Vlakkekreek 7 in Willemstad

plaatsen van een dakkapel

22 november 2018

Appelweg 5 in Moerdijk

bouwen van een nieuwe loods

22 november 2018

winkelcentrum (Voorstraat en

Doorsteek) in Klundert

brandveilig gebruik

23 november 2018

Vlakkekreek 5 in Willemstad

plaatsen van een dakkapel

28 november 2018

Groene Slinger 34 in Standdaarbuiten

verbouwen van de carport naar garage

28 november 2018

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.