Gemeente Beesel - Subsidieregeling ouderenverenigingen

Het college van B&W heeft op 29 oktober 2018 de subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022 vastgesteld. Met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling komt artikel 2.5 van de uitvoeringsregeling ‘overgangsregeling jaarlijkse subsidies’ te vervallen. De subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019 en ligt vanaf 13 december 2018 gedurende 2 weken ter inzage bij de klantenbalie van het gemeentehuis.

Reuver, 29 oktober 2018

Naar boven