Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 263013Overige overheidsinformatieAdviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 12 december 2018, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

 

19:30 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 30 juli 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het inbouwen van twee lofts in een bestaand pakhuis, perceel Straatweg 52 in Maarssen.

20:05 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 12 oktober 2018, waarbij een kapvergunning is verleend, perceel Parkweg 57 in Maarssen.

 

De vergadering wordt gehouden te Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden op deze pagina vermeld.