Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 261205

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Conceptbesluit terrasvergunning: Delft | Casa del Sol – Conosco | Dasstraat 34

2623 CC | Dasstraat 34 | Casa del Sol – Conosco

Inzage: 6-12-18 t/m 17-1-2019; zienswijze tot 17-1-2019

 

Omgevingsvergunning | Wie wil (ver)bouwen of iets anders aan zijn omgeving wil veranderen, heeft hiervoor vaak een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor bouwen, slopen, kappen van boom, verharden of aanleggen van wegen, gebruiken en activiteiten met betrekking tot een monument of bedrijf. U kunt voor al deze activiteiten één omgevingsvergunning aanvragen bij één loket (meestal de gemeente). Er volgt één procedure en één besluit waartegen één bezwaar-/beroepsprocedure mogelijk is. Maar het is geen verplichting om alles in één keer aan te vragen, tenzij activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld bij verbouw van een rijksmonument. De keus is aan u.

 

Op www.omgevingsloket.nl kunt u online een vergunningcheck doen en vervolgens digitaal een vergunning aanvragen. U kunt voor informatie ook terecht bij het Klant Contact Centrum.

 

Welstand | Elke 14 dagen komt de commissie voor Welstand en Monumenten bijeen. Ze toetst de bouwplannen aan de welstandsnota. De vergaderingen, die worden gehouden in het stadhuis, zijn openbaar. De agenda is in te zien op www.delft.nl/welstand.

 

Omgevingsvergunning reguliere (normale) procedure | Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de reguliere (normale) procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan binnen zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag. Uw mening kunnen wij dan meewegen in de eindbeslissing, als de regeling dit toelaat.

 

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure | Een aangevraagde omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure geldt (zes maanden), ligt nadat het conceptbesluit is opgesteld met relevante stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum. In die periode kan iedereen reageren op de ontwerpbeschikking met een schriftelijke of mondelinge zienswijze. Hierna stelt het college van burgemeester en wethouders de definitieve beschikking op, rekening houdend met de ontvangen zienswijzen als de regeling dit toelaat. Wie geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbeschikking, kan daarna tegen de definitieve beschikking doorgaans niet meer in beroep gaan bij de Rechtbank Den Haag.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl