Gemeenteblad van Maassluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisGemeenteblad 2018, 260629Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning Wet op de kansspelen, Café de Poppenkast, aanwezigheid 2 kansspelautomaten voor 2019, Mesdaglaan 229, Maassluis

Maassluis, 3 december 2018

 

Verleende vergunningen:

 

Wet op de kansspelen

  • Café de Poppenkast, Mesdaglaan 229, aanwezigheid 2 kansspelautomaten voor 2019 (27-11-2018) 3141HE

 

rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.