Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 260421Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan Spengen 7, Kockengen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Spengen 7 in Kockengen met ingang van vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Spengen 7 in Kockengen te wijzigen van ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden  in de bestemming "Wonen" en met nadere aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf. Hiermee wordt het bestaande woongebruik op het perceel in het vervolg geregeld met de reguliere woonbestemming van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-OW01) met ingang van vrijdag 7 december 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 17 januari 2019 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Arjen Duits(tel: 14 0346).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 7 december 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u ook uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer A. Duits (tel: 14 0346).