Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2018, 259852Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende omgevingsgvergunning, De Vriendschap 11 en 13, (postcode nog niet afgegeven), Nibbixwoud week 49

bouwen van 2 twee-onder-kapwoningen

met verzenddatum 29-11-2018

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.