Aanwijzing Plaatsvervangend Functionaris voor Gegevensbescherming

 

Het college van de gemeente Gennep,

 

- Gezien het voorstel van 22 november 2018,

 

- Gelet op artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

 

 

Besluit:

 

Mevrouw E.A.L. van Gellecom aan te wijzen als plaatsvervangend Functionaris voor Gegevensbescherming.

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 november 2018

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

 

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

 

Naar boven