Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 259751Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Vaststellen Retirobrug en andere in Noord, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag27 november 2018 hebben besloten:

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten 31 augustus 2018

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord van 6 november 2018

 

De volgende openbare ruimten vast te stellen:

 

 • Retirobrug (BAG-type kunstwerk)

 • Atochabrug (BAG-type kunstwerk)

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Femke Halsema, burgemeester

Wil Rutten, waarnemend gemeentesecretar

Toelichting op vaststellen Retirobrug en andere in Noord:

De Noord/Zuidlijn is in gebruik genomen en nu wordt verdere invulling gegeven aan de inrichting van het gebied rondom het eindpunt in noord. Voor de toegang tot dit gebied vanaf de kant van het Buikslotermeerplein zijn twee bruggen gepland aan beide zijden van het stadsdeelkantoor. De eerste brug is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen, de tweede brug zal in 2019 worden aangelegd. Voor de vindbaarheid voor nood- en hulpdiensten is het van belang om voor de beide bruggen een naam vast te stellen. De namen in dit gebied zijn die van bekende treinstations. Met dit voorstel worden de Retirobrug (station in Buenos Aires )  en de Atochabrug (station in Madrid) vastgesteld.

 

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Bijlage Situatietekening  

 

 

Boven: Retirobrug (gereed in 2019)

Onder Atochabrug (in gebruik)