Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 259461

Gepubliceerd op 28 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen Geconsolideerde regelgeving

WIJZIGING VERORDENINGEN “BELASTINGEN 2019” BRUMMEN

Kenmerk Z026997/D286882

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 08 oktober 2018 met kenmerk 286880;

Gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving van 08 november 2018;

HEEFT BESLOTEN:

 

1.

Om de volgende verordeningen vast te stellen:

 • a.

  Verordening tot wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005.

Artikel I  

De Verordening Lijkbezorgingsrechten 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Maatstaf van heffing en belastingtarieven

Voor de in artikel 1 bedoelde rechten worden tarieven in rekening gebracht conform het bijgesloten “Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2019, 286877_1.

 

 • b.

  Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005.

Artikel I  

De verordening Afvalstoffenheffing 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 wordt:

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per maand of een gedeelte daarvan € 8,96

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de belasting per lediging van:

een afvalzak (30ltr) kleine inworpopening bestemd voor restafval € 0,80;

een afvalzak (60ltr) grote inworpopening bestemd voor restafval € 1,52;

een container van 80 liter bestemd voor restafval € 2,30;

een container van 140 liter bestemd voor restafval € 3,65;

een container van 240 liter bestemd voor restafval € 5,90;

een container van 80 liter bestemd voor gft-afval € 0,66;

een container van 140 liter bestemd voor gft-afval € 1,06;

een container van 240 liter bestemd voor gft-afval € 1,70;

een container bestemd voor recyclebaar afval / papier € 0,00.

 • c.

  Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005.

Artikel I  

De Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelastingen 2005’ wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1.

  Het tarief voor de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  • a.

   De eigenarenbelasting voor woningen 0,103%;

  • b.

   de gebruikersbelasting voor niet-woningen 0,175%;de eigenarenbelasting voor niet-woningen 0,219%.

   • d.

    Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013.

Artikel I  

De Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een eigendom met een aansluiting tot 6,5 strekkende meter € 1915,50 (incl. btw). Voor elke strekkende meter boven deze aansluitlengte wordt het recht vermeerderd met € 106,50 (incl. btw).

 

 • e.

  Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009.

Artikel I  

De ‘Verordening Rioolheffing 2009’ wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6 Belastingtarieven

3. De belasting bedraagt per perceel per jaar € 36,25.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt het recht voor elke volle eenheid van 1m3 afvalwater € 2,07.

 

 • f.

  Verordening tot wijziging van de Verordening Toeristenbelasting.

Artikel I  

De Verordening Toeristenbelasting wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 1,37.

 

2.

2.1 Dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2019.

2.2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 22 november 2018.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl