Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2018, 259427Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (huisvesting seizoensarbeiders), Brugstraat 48, 6096 AC Grathem

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de besluitvorming op de volgende omgevingsvergunningaanvraag, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verlengd:

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (huisvesting seizoensarbeiders) op het adres Brugstraat 48, 6096 AC Grathem. De beslistermijn wordt éénmalig verlengd met 6 weken.