Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2018, 259354Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (tuinhuis met overkapping), Dries 19, 6086 AV Neer

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

- het bouwen van een bouwwerk (tuinhuis met overkapping) op het adres Dries 19, 6086 AV Neer, ontvangen 27 november 2018