Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 258041VerordeningenSubsidieplafonds subsidieregelingen bewonersorganisaties gemeente Midden-Groningen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1.4 van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Slochteren; artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene subsidieverordening Hoogezand-Sappemeer 2013 en gelet op artikel 3 en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Menterwolde 2014;

 

besluit het volgende besluit vast te stellen:

 

 

Subsidieplafonds subsidieregelingen bewonersorganisaties Midden-Groningen 2019

Artikel 1 Vaststelling subsidieplafonds 2019Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende subsidieplafonds vast te stellen voor 2019:

Gecombineerd subsidieplafond voor de subsidieregelingen bewonersorganisaties 2019 van voormalig Hoogezand-Sappemeer, voormalig Slochteren en voormalig Menterwolde en het surplus: €104.525.

Deelsubsidieplafond voor de subsidieregeling bewonersorganisaties voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer 2019: €50.250.

Deelsubsidieplafond voor de subsidieregeling bewonersorganisaties voormalige gemeente Slochteren 2019: €40.800.

Deelsubsidieplafond voor de subsidieregeling bewonersorganisaties voormalige gemeente Menterwolde 2019: €6000.

Algemeen surplus voor mogelijk nieuwe verenigingen in een der drie voornoemde gebieden: €7475.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond subsidieregelingen bewonersorganisaties Midden-Groningen 2019.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 november 2018.

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,