Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 257541Overige besluiten van algemene strekkingDefinitieve aanwijzing gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 27 november 2018 besloten om op basis van de Erfgoedverordening 2010, de redengevende beschrijvingen en op basis van het advies van de monumentencommissie, de volgende objecten in de gemeente Best aan te wijzen als gemeentelijk monument:

Adres

 • 1.

  Nieuwstraat 32 – 34 kadastraal bekend H2542

 • 2.

  Nieuwstraat 9 t/m 21 (oneven) kadastraal bekend H6712, H6713, H2610, H2611, H2612, H1472, H1471

 • 3.

  Batalaan 12 kadastraal bekend F265

 • 4.

  Bakpers 9 kadastraal bekend H3358

De Erfgoedverordening 2010 en de redengevende beschrijvingen liggen met ingang van woensdag 5 december 2018 een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens zijn de documenten digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl/monumenten.

Tegen dit besluit kan een ieder tot en met dinsdag 15 januari 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indien bij burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB BEST. Voorts kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een bezwaarschrift indienen per e-mail is niet mogelijk.

Voor verdere toelichting of vragen kunt u contact opnemen met mevr. C. Hageraats.

Best, 4 december 2018

burgemeester en wethouders gemeente Best,