Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2018, 256517Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning Winterjanpad 9, 1461JG Zuidoostbeemster

De gemeente heeft op 27 november 2018 besloten de omgevingsvergunning voor Winterjanpad 9, 1461JG Zuidoostbeemster te verlenen. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 29 november 2018 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.