Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 256453

Gepubliceerd op 3 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Ledeacker, Vrijstraat 25''

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Ledeacker, Vrijstraat 25'' (NL.IMRO.1702.8BPvrijstraat25-ON01) inclusief alle bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ''Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf'' in de bestemming ''Wonen''.

Reageren op het ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 4 december 2018 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college van B&W. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: gemeente Sint Anthonis, postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Strategie & Ontwikkeling. U kunt hiervoor contact opnemen met Mendy van Liempt op telefoonnummer 0485-388 888.

Sint Anthonis, 3 december 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl