Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 255901Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Callenburghlaan 50 in Willemstad

bekleden van een gemetselde kopgevel

17 november 2018

Middenweg 45 in Moerdijk

plaatsen van een kantoorunit (tijdelijk ong. 6 maanden)

19 november 2018

Duivensteen 97 in Zevenbergen

veranderen van de ramen aan de voorzijde van het huis

19 november 2018

Bloemendaalse Zeedijk 10 in Zevenbergschen Hoek

plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte

16 november 2018

Driehoefijzersstraat 72 in Zevenbergschen Hoek

Teelondersteunende voorzieningen

20 november 2018

Achterdijk 10 in Zevenbergen

plaatsen van een schuilstal

15 november 2018

    

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.