Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 255885Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Samenleving/Bestuur/Financiën op donderdag 6 december 2018

Agenda voor de vergadering van het Forum Samenleving/Bestuur/Financiën op donderdag 6 december 2018

 

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen

 

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

7. Rekenkamerbrief schuldhulpverlening (ter bespreking)

Raadsvoorstellen

8. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen 2019

9. Wegsleepverordening gemeente Brummen 2019

10. Investeringsbudget lokale uitvoering Wsw

11. Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen

12. Wijziging Statuten Stichting Archipel

13. Tarieventabel 2019

14. Sluiting