Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 255885

Gepubliceerd op 29 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Brummen - Forum Samenleving/Bestuur/Financiën op donderdag 6 december 2018

Agenda voor de vergadering van het Forum Samenleving/Bestuur/Financiën op donderdag 6 december 2018

 

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen

 

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

7. Rekenkamerbrief schuldhulpverlening (ter bespreking)

Raadsvoorstellen

8. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen 2019

9. Wegsleepverordening gemeente Brummen 2019

10. Investeringsbudget lokale uitvoering Wsw

11. Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen

12. Wijziging Statuten Stichting Archipel

13. Tarieventabel 2019

14. Sluiting

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl