Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 255866Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Ruimte op donderdag 6 december 2018

Agenda voor de vergadering van het Forum Ruimte op donderdag 6 december 2018

 

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen

 

Agendapunten 

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen:

7. Vaststelling bestemmingsplan "Verleggen gastransportleiding N-559-05"

8. Voorstel voor toestemming van wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

9. Uitgangspunten grondexploitaties en MPG 2019

10. Sluiting