Bouwen 2 2-1 kapwoningen en 4 bungalow woningen Claverveld fase 1 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van 2 2-1 kapwoningen en 4 bungalow woningen op de locatie Claverveld fase 1 in Vlissingen (23-11-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven