Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 255510Overige overheidsinformatieMeldingen op basis van het Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

 • 1.

  Cazant Melkvee VOF voor het adres:

  Gieltjesdorp 28, 3628 EK Kockengen. De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting.

 • 2.

  LJG Recycling voor het adres:

  Industrieweg 5A, 3628 EZ Kockengen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting waar oude computers worden gedemonteerd.

 • 3.

  Expreszo voor het adres:

  Kerkbrink 17, 3621 AN Breukelen. De melding heeft betrekking op het samenvoegen van Kerkbrink 17 en 15 tot één bedrijf en het plaatsen van een vetafscheider.

 • 4.

  Dacashfood VOF voor het adres:

  Rijksstraatweg 127, 3632 AB Loenen aan de Vecht. De melding heeft betrekking op een uitbreiding van het laad- en los perron aan de achterzijde (Albrechtlaan) van de Jumbo.

 • 5.

  Koninklijke Bammens B.V. voor het adres:

  Straatweg 7, 3604 BA Maarssen. De melding heeft betrekking op de plaatsing van een lasermachine, een tank en gasflessenbatterij.

 • 6.

  Maatschap C.W. en N. Veldhuisen voor het adres:

  Vreelandseweg 44, 1393 PG Nigtevecht. De melding heeft betrekking op het toevoegen van 30 schapen.

 • 7.

  Melkveebedrijf Familie de Wit V.O.F voor het adres:

  Wagendijk 4a, 3628 EP Kockengen. De melding heeft betrekking op het (her)bouwen van een schuur.

 • 8.

  Penitentiaire Inrichting Utrecht voor het adres:

  Zandpad 3, 3631 NK Nieuwersluis. De melding heeft betrekking op het veranderen van het bedrijf.

   

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

 

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

 Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.

Stichtse Vecht, 29 november 2018