Dichtmaken brandtrappen Bossenburg 87 t/m 135 (oneven) Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het dichtmaken van de brandtrappen, zodat deze enkel een nooduitgangfunctie krijgen op de locatie Bossenburg 87 t/m 135 (oneven nummers) in Vlissingen (20-11-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven