Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2018, 255407Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning, verschillende activiteiten, verschillende locaties, Monnickendam

Op 26 november 2018 hebben burgemeester en wethouders besloten om op grond van o.a. artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland een vergunning te verlenen aan:

 

 • Roteryclub Monnickendam voor:

  • -

   het plaatsen van een kerstboom op de Damsluis in Monnickendam gedurende de periode 30 november – 14 januari 2019.

  • -

   het plaatsen van een hoogwerker op de Middendam/Damsluis op zaterdag 1 december van 07.00 – 17.00 uur ter versiering van de boom en op zaterdag 12 januari om de boom af te tuigen.

  • -

   het verkopen vanaf een marktkraam op de Damsluis op zaterdag  8, 15 en 21 december.

  • -

   plaatsen van sterren in de boom d.m.v. een mobiele verreiker op zaterdag  8, 15 en 21 december van 10.00 – 12.00 uur. De hoogwerker wordt op ’t Zand geplaatst. ‘t Zand mag tijdelijk worden gestremd tussen 10.00 – 12.00 uur.

 

(De vergunning is verzonden op 27 september 2018).

 

Heeft u bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode via het digitale loket op www.waterland.nl.