Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 254817VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging CAR-UWO, artikelen 9b:22a en 9b:45a

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelezen de ledenbrief van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 26 juli 2018 (TAZ/U201800264), inhoudende wijziging van de CAR-UWO per 1 januari 2018;

 

Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

 

b e s l u i t :

 

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

Artikel I  

 • A.

  Artikel 9b:22a, tweede lid, wordt vervangen door

  • 2.

   De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

18

0,305

 

33

0,474

 

48

0,739

19

0,314

 

34

0,489

 

49

0,761

20

0,323

 

35

0,503

 

50

0,784

21

0,333

 

36

0,518

 

51

0,808

22

0,343

 

37

0,534

 

52

0,832

23

0,353

 

38

0,550

 

53

0,857

24

0,364

 

39

0,566

 

54

0,883

25

0,375

 

40

0,583

 

55

0,909

26

0,386

 

41

0,601

 

56

0,936

27

0,397

 

42

0,619

 

57

0,964

28

0,409

 

43

0,638

 

58

0,993

29

0,422

 

44

0,657

 

59

1,023

30

0,434

 

45

0,676

 

60

1,054

31

0,447

 

46

0,697

 

61

1,085

32

0,461

 

47

0,718

 

62

1,118

 

 • B.

  Artikel 9b:45a, tweede lid, wordt vervangen door

  • 2.

   De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

18

0,305

 

33

0,474

 

48

0,739

19

0,314

 

34

0,489

 

49

0,761

20

0,323

 

35

0,503

 

50

0,784

21

0,333

 

36

0,518

 

51

0,808

22

0,343

 

37

0,534

 

52

0,832

23

0,353

 

38

0,550

 

53

0,857

24

0,364

 

39

0,566

 

54

0,883

25

0,375

 

40

0,583

 

55

0,909

26

0,386

 

41

0,601

 

56

0,936

27

0,397

 

42

0,619

 

57

0,964

28

0,409

 

43

0,638

 

58

0,993

29

0,422

 

44

0,657

 

59

1,023

30

0,434

 

45

0,676

 

60

1,054

31

0,447

 

46

0,697

 

61

1,085

32

0,461

 

47

0,718

 

62

1,118

 

Artikel II  

Artikel I treedt in werking een dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 november 2018

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester