Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 254339Overige overheidsinformatieAanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Demacq Recycling international B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op 31 oktober 2018 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Demacq Recycling International B.V., gelegen aan Andorraweg 8 te Ritthem. De aanvraag heeft betrekking op omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het opslaan van kunststoffen.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw J.J.M. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204632 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180566/00204701.