Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 253904Beschikkingen | aanvraagHoofdweg 27 Slochteren Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn voor de hieronder genoemde aanvraag met zes weken hebben verlengd:

 

- Hoofdweg 27, 9621 AC, voor het vervangen van een schoorsteen en tuinmuur, tot uiterlijk 11 januari 2019

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost, 9603 AE Hoogezand, 0598-373737.