Leeghwaterlaan 129, exploitatie horeca-inrichting

Alcohol schenkende horeca-inrichtingen dienen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet te beschikken over een Drank- en Horecawetvergunning. Daarnaast dienen alle horeca-inrichtingen op grond van artikel 2.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 te beschikken over een exploitatievergunning. Met de exploitatievergunning kunnen verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden tegengegaan.

Aanvraag vergunning alcohol schenkende horeca-inrichting:

 

Naam: U. Aydogan

Locatie: Leeghwaterlaan 129, 5223 DS ‘s-Hertogenbosch

Naam horeca-inrichting: Fooddish

 

U kunt uw schriftelijke reactie vóór 16 december 2018 indienen bij de burgemeester van 's-Hertogenbosch Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) 615 58 61.

 

 

Naar boven