Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2018, 251202BeleidsregelsBeleidsregel groencompensatie

Onderdeel van Regeling Groencompensatiefonds

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend dat de gemeenteraad op 13 maart 2018 de beleidsregel groencompensatie heeft vastgesteld.

Toelichting

In het Groenbeleidsplan 2017 is voor groencompensatie als leidend principe geformuleerd:

 • 1.

  Compenseren van het groen binnen het plangebied;

 • 2.

  Compenseren van het groen op een alternatieve locatie;

 • 3.

  Financiële compensatie (in een groencompensatiefonds).

Deels fysieke compensatie, deels financiële compensatie is ook mogelijk.

Bij (ruimtelijke) ontwikkelingen die ten koste dreigen te gaan van het groen, wordt in eerste instantie gezocht naar een oplossing om de aantasting van groen te voorkomen. Het Groenbeleidsplan heeft immers als uitgangspunt behoud en versterken van het groen. Mocht voorkomen van aantasting van groen niet lukken en is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang, dan verleent de gemeente medewerking aan de ontwikkeling waarbij de Beleidsregel Groencompensatie de richtlijnen geeft om het verlies te compenseren.

 • 1.

  Deze beleidsregel is opgenomen in de bijbehorende bijlage1;

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van datum van publicatie van dit gemeenteblad.

 

 

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Bijlagen:

Bijlage 1 Beleidsregel groencompensatie

Bijlage 1a Groenwaardenkaart, laag 1 Groenwaarden

Bijlage 1b Groenwaardenkaart , laag 2 Groenarme gebieden

Bijlage 1c Format Groenplan