Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 248466Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 7 november 2018 tot en met 14 november 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

De Meeren 59 in Zevenbergen

vervangen van de houten kozijnen en deuren door kunststof kozijnen en deuren

12 november 2018

Talingkreek 16A in Willemstad

bouwen van een nieuwbouwwoning met een uitrit

8 november 2018

Maansteen 14 in Zevenbergen

plaatsen van een erker aan de zijgevel van de woning

12 november 2018

Maansteen 4 in Zevenbergen

plaatsen van een erker aan de zijgevel van de woning

12 november 2018

Maansteen 4 in Zevenbergen

plaatsen van een carport

12 november 2018

Koningin Julianalaan 7 t/m 13 in Willemstad

renoveren van 4 woningen

12 november 2018

Noordhaven - Zuidhaven in Zevenbergen

gewijzigd uitvoeren damwanden Noordhaven

3 oktober 2018

Oosterstraat 1 in Klundert

vestigen van een fietsenwinkel

13 november 2018

Galgenweg 113a in Zevenbergen

bouwen van een nieuwe loods en het uitbreiden van het aantal dieren bij het rundveebedrijf

14 november 2018

Molenstraat 51 in Fijnaart

legaliseren van een terrasoverkapping aan de achterzijde van het horecapand

13 november 2018

Mannesmannweg 5 in Heijningen

milieuneutraal veranderen (van rechtswege)

9 november 2018

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.