Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2018, 248147Beschikkingen | aanvraagHorecavergunning Smakkelaarshoek 24 te Utrecht (Inntel Hotels Utrecht Centre)

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat er een aanvraag is ingediend voor het volgende adres:

 

Smakkelaarshoek 24 te Utrecht

 

Ons kenmerk: HZ_DH-18-35121

 

Het aanvragen van een terras bij een hotel/restaurant (horeca D1)

 

De aanvraag ligt tot en met 12 december 2018 ter inzage. Voor het inzien van de aanvraag kunt u een afspraak maken met het horecaloket. U kunt hiervoor mailen naar horecaloket@utrecht.nl

 

Zienswijzen:

Tegen de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 12 december 2018 hun zienwijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u per mail indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht via bekendmakingen@utrecht.nl Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wilt maken.