Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 247468Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan het Zwaluwpark in Tienhoven, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan het Zwaluwpark in Tienhoven vanaf vrijdag 23 november 2018 tot en met donderdag 3 januari 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het recreatiepark het Zwaluwpark in Tienhoven te wijzigen van ‘recreatie 3’ in ‘woongebied (voormalig verblijfsrecreatief park)’.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan NL.IMRO.1904.WPZwaluwparkTHN-OW01 vanaf vrijdag

23 november 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 3 januari 2019 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K. Bakker (14 0346) of de heer J. Braat.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 23 november 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze het Zwaluwpark ‘, Z/18/138085. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken door een afspraak te maken met mevrouw K. Bakker (14 0346) of de heer J. Braat.