Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 246844Beschikkingen | afhandelingRijksweg A7 2 Scharmer Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2018-00004760

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij besluiten om de, op 13 april 2018 aangevraagde revisievergunning voor een tankstation voor het afleveren van motorbrandstoffen inclusief LPG aan de Rijksweg A7 2 te Scharmer, te verlenen.

 

De beschikking ligt vanaf 27 november 2018 tot en met 15 januari 2019 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen.

 

Beroep

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

 

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroeps beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Groningen, Postbus 781, 9700 AT Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, Postbus 781, 9700 AT Groningen.