Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 245816

Gepubliceerd op 19 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming zoals bedoeld in artikel 39 van de AVG, gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op artikel de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  De heer J.A.J. Roest aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente Moerdijk, belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de AVG;

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking belast met het toezicht op de naleving op basis van de volgende wettelijke voorschriften:

  • a.

   Houdt toezicht op naleving AVG, controleert, rapporteert en adviseert hierover in alle geledingen;

  • b.

   Houdt toezicht t.a.v. naleving van verantwoordelijkheden van verwerkers van persoons-gegevens/handhaving en analyseert en controleert;

  • c.

   Geeft beoordeling gegevenseffectbescherming (35 lid 1);

  • d.

   Houdt toezicht op het register verwerkingsactiviteiten.

  • e.

   Is de contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens, ook t.a.v. datalekken;

  • f.

   Geeft advies bij PIA/ENSIA en houdt toezicht dat het geschiedt conform voorschriften AVG;

  • g.

   Adviseert aan college, raad en organisatie: rapporteert (Berap) en geeft aanbevelingen;

  • h.

   Doet aanbevelingen hierbij over de AVG.

Aldus besloten in de vergadering van het College Burgemeester en wethouders van Moerdijk

d.d. 6 november 2018,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.A.M. van Bavel J.P.M. Klijs

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl