Gemeenteblad van Zederik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikGemeenteblad 2018, 244945Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot het wijzigen van woonplaatsnaam Tienhoven (woonplaatsbesluit)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zederik;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de “Verordening naamgeving, nummering en begrenzing" van de gemeente Zederik (2010);

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen in te delen;

gezien het advies van PostNL inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland;

besluiten:

 

tot wijziging van de woonplaatsnaam

Tienhoven

in

Tienhoven aan de Lek

 

met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 november 2018.

 

De burgemeester: De secretaris:

André Bonthuis Joop Koetsenruijter